Teknisk gjennomgang
Due Diligence

Investeringer i eiendom kan være lønnsomt, men du bør kjenne til muligheter og risiko som ligger i prospektet. Vi hjelper deg med å kartlegge tekniske forhold og eiendommens tilstand. Du får full oversikt over eiendommens fremtidige potensiale, og unngår store overraskelser etter signert kontrakt.

Vi hjelper deg med:

  • Bygningsmessig og teknisk tilstandsanalyse
  • Byggets tilpasningsdyktighet og arealeffektivitet
  • Risiko og mulighetsrom for fremtidige investeringsbehov, omkostninger og vedlikehold
  • Reguleringsforhold
  • Energi og miljøaspekter
  • Livsløpskostnader (LCC)

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Peter Wahl Hareide for forespørsler eller en uforpliktende samtale:

Telefon: +47 957 80 114

E-post: peh@holteconsuling.com