Prosjektopplæring
Kurs og sertifiseringer

HOLTE ACADEMY - vårt søsterselskap

Vår kjernekompetanse er å hjelpe individer og virksomheter til å jobbe smartere gjennom ny innsikt og økt kompetanse - for å oppnå bedre resultater. Vi tilbyr kurs, sertifiseringer og kompetanseprogrammer innen prosjektfaget.

Holte Academy består av et sterkt fagmiljø som tilbyr kompetanseutvikling til alle utøvere av prosjektfaget, på alle nivåer og uavhengig av rolle og ansvar. Våre kompetanseprogrammer baserer seg på det siste innen internasjonale standarder og forskning og tar utgangspunkt i anerkjente rammeverk fra f.eks. Project Management Institute (PMI) og Axelos (PRINCE2® familien).

Vi har hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og til å lykkes bedre i egen prosjekthverdag. Vi har bistått bedrifter med å realisere sine mål gjennom bedre prosjektstyring og økt kunnskap om hvordan prioritere riktig mellom prosjekter, samt sikre at disse er i tråd med selskapets strategi.

Hvordan kan vi hjelpe deg eller din virksomhet?

Vår visjon er å være den foretrukne kompetansepartneren i markedet. Vi er en fleksibel partner som setter dine behov i fokus.

Les mer på Holte Academy sine sider:

Vi hjelper deg med:

  • Kurs og sertifiseringer

  • Kompetansekartlegging

  • Bedriftsinterne kurs- og kompetanseprogrammer

  • Team- og lederutvikling

  • Utvikling av prosjektmetodikk

  • Analyse av prosjektmodenhet i virksomheten

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Kerstin Wenzel for en uforpliktende samtale:

Telefon: +47 959 02 498

E-post: kwe@holteacademy.no