Kvalitetssikring av prosjekter

Vi bidrar til å sikre at ditt prosjekt blir en suksess. Vi går gjennom prosjektets mål, betingelser, forutsetninger, planer og estimater og gir deg råd om hva som bør gjøres for å sikre måloppnåelse. Spesielt ved faseoverganger eller investeringsbeslutning er det viktig å sikre at beslutningsunderlaget er av god kvalitet. 

Holte Consulting har hatt rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store offentlige prosjekter siden ordningen startet i år 2000. Kvalitetssikringen skal bidra til at skattepengene blir benyttet til de riktige prosjektene, og at disse prosjektene blir gjennomført i henhold til målsetningene. Vi har også tilsvarende rammeavtaler med flere andre aktører. 

I kvalitetssikringsarbeidet bruker vi etablert prosjektmetodikk blandet med praktisk erfaring fra prosjekter. Kunsten er å peke på de viktige faktorene som kan sikre at prosjekter blir vellykkede.

Vi hjelper deg med:

  • Kvalitetssikring
  • Prosjektgjennomgang
  • Ekstern evaluering
  • Beslutningsstøtte
  • Usikkerhetsanalyse
  • Kontroll av prosjektkalkyle
  • Vurdering av konseptvalg (KS1)
  • Vurdering av styrende dokumentasjon (KS2)
  • Løpende kvalitetssikring av prosjekter
  • Vurdering av kontraktstrategi

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com