Om Holte Consulting
Bare vellykkede prosjekter

Holte Consulting er et norsk konsulenthus med 40 år lang tradisjon for å levere ledende kunnskap og støtte innen styring og gjennomføring av prosjekter. Sammen med kundene våre bruker vi den systematikk, innsikt og operative erfaring som må til for å etterleve vår visjon om bare vellykkede prosjekter.

Holte Consulting AS er heleid av H2INK AS, tidligere Holte Group AS. H2INK AS er eid av medarbeidere i datterselskapene Holte Consulting og Holte Academy. I 2016 ble vår opplæringsenhet etablert som søsterselskapet Holte Academy, og det er fortsatt et tett samarbeid mellom selskapene. Selskapet har sertifiseringene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøstyring.

Ledelsen i Holte Consulting

Trygve Sagen

Administrerende direktør
Telefon: +47 934 41 568
E-post: tsa@holteconsulting.com


Elin Salthaug Kverneggen

Leder Rådgivning og analyse

Telefon: +47 926 68 413
E-post: esk@holteconsulting.com


Anne Tvedt

Administrasjonsleder

Telefon: +47 934 41 547
E-post: atv@holteconsulting.com

Torgeir Haukaas

Leder IT og telekom

Telefon: +47 934 41 482
E-post: tha@holteconsulting.com


Frode Aasnæs Beyer

Viseadministrerende direktør

Telefon: +47 934 41 536
E-post: fab@holteconsulting.com


Tor Sigurd Brønn

Leder Energi, bygg og anlegg

Telefon: +47 415 28 351              E-post: tsb@holteconsulting.com

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for forespørsler eller en uformell samtale

Ring oss på telefon: +47 22 04 95 00