Prosjekteierstyring

Prosjektledere gjennomfører som regel mange ulike prosjekter, mens prosjekteiere ofte har mer erfaring fra daglig drift og linjeledelse. Vi kan bistå prosjekteiere å følge opp prosjektene sine og sikre at prosjektene gir de ønskede gevinstene.

Vårt søsterselskap, Holte Academy, tilbyr kurs i prosjekteierstyring. Klikk her for mer informasjon.

Vi hjelper deg med:

  • Eierstyring
  • Business case
  • Gevinstrealisering
  • Målstyring
  • Måling av organisasjonens prosjektmodenhet

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder av Rådgivning og analyse:

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com