Kostnadsberegning og -analyse i byggeprosjekter


Vi hjelper private og offentlige eiendomsforvaltere- og utviklere med å estimere kostnadene for utbyggingen før prosjektet detaljprosjekteres. For kommunale aktører er det gjerne snakk om planer for offentlig rom og infrastruktur (VPOR), mens det for private ofte også inkluderer bygningsmasse. Vi kommer inn i tidligfasen, og har lang erfaring med å sette oss inn i komplekse behov og utfordringer. Vi benytter våre kalkulasjonsverktøy og erfaringstall fra lignende prosjekter for å få frem et totalbilde av forventede investeringskostnader så tidlig som mulig.

Vi hjelper deg med: 

  • Gjennomgang av grunnleggende forutsetninger
  • Detaljert gjennomgang av mengder og beregning av priser
  • Gjennomgang av prosjektets usikkerheter
  • Rådgivning om gjennomføring

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Morten Hagen for forespørsler eller en uforpliktende samtale:

Telefon: +47 404 03 482

E-post: mor@holteconsulting.com