Referanser

Holte Consulting jobber med landets største offentlige og private organisasjoner, hovedsakelig i prosjekter innenfor IT, telekom, energi, bygg, anlegg og eiendom. Oppdragene varierer fra prosjektledelse til kvalitetssikring, fra rådgivning i prosjektmetodikk til byggteknisk gjennomgang. Hovedvekten av kundene er innenfor bransjene IKT, telekom og bygg. 

Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter, i henhold til Statens prosjektmodell for Finansdepartementet. (KS1 og KS2).

Prosjektledelse for endrings- og leveranseprosjekter og produktlanseringer i Get.

Prosjektledelse for smidige produktutviklingsprosjekter og leveranseprosjekter.

Kvalitetssikring av store kommunale prosjekter i henhold til Oslo kommunes investeringsregime.

Program- og prosjektledelse i strategiske prosjekter for
utvikling og utrulling av tjenester for Telenor.

Prosjektledelse under NAF sin digitaliseringsstrategi.

Kvalitetssikring av investeringsprosjekter for Sykehusbygg HF

Prosjektledelse for ulike leveranseprosjekter i Broadnet. 

Konseptvalgutredning og rådgivning knyttet til prosjekteierstyring for Justis- og beredskapsdepartementet.

Kartleggingsarbeid og konsekvensutredninger knyttet til byggtekniske forskrifter for Direktoratet for byggkvalitet.

Prosjektledelse for blant annet bysykkelordningen i Oslo for Bymiljøetaten, Oslo kommune.

PMO-, prosjekt- og programledelse for DNK gjennom utrullingen av det norske nødnettet.

IT prosjektledelse for Systemendringer for Verdipapirsentralen.

Prosjektledelse og bistand til AMS prosjektet - automatisk strømmåling innen 2019 for Hafslund Nett.

Prosjektledelse for ulike kabelleveranseprosjekter i Nexans.

Bistand til utvikling av prosjektmodell og verktøy for prosjektstyring i Svorka.

Teknisk Due Diligence (DD) i forbindelse med transaksjon av eiendommer for Cushman & Wakefield Realkapital (tidligere DTZ).

Kostnadsvurderinger, usikkerhetsanalyser og prosjektfaglig rådgivning for Bærum kommune.

Bistand til utarbeidelse av styrende dokumenter til CBTC-prosjektet, samt kvalitetssikring av investeringsprosjekter for Sporveien Oslo.

Kvalitetssikring av investeringsprosjekter, prosjektfaglige revisjoner og rådgivning for Avinor.

IT prosjektledelse for Systemendringer for NorgesGruppen.

Usikkerhetsanalyser av byggeprosjekter for Omsorgsbygg Oslo KF.

Utvikling av kvalitetssystem og gjennomføring av usikkerhetsanalyser av byggeprosjekter for Etat for utbygging, Bergen kommune.

Faglig bistand til internrevisjoner for Statkraft.

Gjennomføring av prosjektrevisjoner, bistand til utvikling av prosjektmetodikk og porteføljestyring, samt prosjektledelse

Ta kontakt

Vi ønsker å bidra med prosjektkompetanse i flere spennende prosjekter. Ta kontakt med oss for forespørsler eller en uformell samtale.

Ring oss på telefon: +47 22 04 95 00