Risiko og usikkerhet

Alle prosjekter er forskjellige og har sin risikoprofil. Suksess avhenger av å kjenne usikkerhetene og kunne styre dem på riktig måte. Usikkerhetsstyring er en sentral del av prosjektledelsen helt fra tidlig fase i et prosjekt, gjennom detaljering, investeringsbeslutning og realisering. Vi har lang erfaring i å gjennomføre usikkerhetsanalyser og gi råd om styring av risiko i prosjekter.

Vi hjelper deg med:

  • Usikkerhetsanalyse i tidlig fase
  • Oppdatering av usikkerhetsanalyse
  • Risikoregister og -analyseverktøy
  • Styring av usikkerhet
  • Rapportering
  • Samlet risiko i portefølje

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com