Valg av riktig prosjekt

Før man bestemmer seg for å starte et prosjekt kan det være lurt å ta ett skritt tilbake og vurdere om det kan finnes andre konsepter som kan løse det samme behovet på en enda bedre måte. Og om det virkelig er dette prosjektet som skal prioriteres foran andre. Vi bistår kundene våre med å sikre at de viktige interessentenes behov ivaretas og at gevinsten fra et prosjekt maksimeres. Vi hjelper deg å velge riktig prosjekt.

Vi hjelper deg med:

  • Konseptvalgutredning
  • Kvalitetssikring av konsept
  • Porteføljestyring
  • Business case
  • Lønnsomhetsvurdering
  • Gevinst
  • Analyse av risiko og muligheter

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com